vSEC:CMS Operator Token

Versatile_Security_vSEC_CMSProgramska rešitev vSEC:CMS Operator Token (serija T) predstavlja sodobno rešitev za upravljanje pametnih kartic (ti. Card Management System - CMS) za kartice s konceptom MiniDriver, kot je npr. pametna kartica Gemalto .NET.

Rešitev vSEC:CMS Operator Token je primerna za organizacije vseh velikosti, ki v svoje interno poslovanje uvajajo uporabo pametnih kartic ali pametnih ključev USB. Skrbniku sistemov IT v organizaciji omogoča varno upravljanje pametnih kartic in pametnih ključev USB skozi njihov celotni življenjski cikel, kar vključuje pripravo novih kartic in ključev USB za uporabnike, povezavo kartic in ključev USB z digitalnim potrdilom in z uporabnikom prek povezave z imenikom LDAP in certifikatsko agencijo (npr. MS CA), nadzor nad izdanimi karticami in ključi USB, varno odklepanje kartic in ključev USB na daljavo, povezavo z upravljalskimi rešitvami za nadzor fizičnega dostopa in ostala administratorska opravila.

Rešitev vSEC:CMS Operator Token deluje na varnem pomnilniškem ključu USB, na katerem tudi varno shranjuje in hrani občutljive podatke (skrbniške kode PIN pametnih kartic in pametnih ključev USB ipd.). Organizaciji ni potrebno kupovati posebnih strežnikov ali druge računalniške opreme. Ključ ima seveda možnost izdelave varnostne kopije, lahko pa deluje tudi na večih sinhroniziranih varnih ključih v primeru porazdeljenih organizacijskih enot oz. večih administratorjev.

  Več informacij (v angleškem jeziku)