Kartice/ključi USB

Programska oprema HID ActivClient

HID ActivClientProgramska oprema (medprogramje) HID (prej ActivIdentity) ActivClient omogoča preprosto uporabo in upravljanje pametnih kartic HID ali pametnih ključev USB HID ActivKey ter digitalnih potrdil na njih.

Preberi več

Pametni ključ USB HID ActivKey

HID ActivKeyPametni ključ USB HID ActivKey skupaj s programsko opremo (medprogramjem) ActivClient proizvajalca HID (prej ActivIdentity) omogoča varno hranjenje in uporabo digitalnih potrdil.

Na pametni ključ USB HID ActivKey je mogoče varno shraniti več digitalnih potrdil (certifikatov) različnih izdajateljev (npr. SIGEN-CA, AC NLB, POŠTA®CA ipd.).

Preberi več

Pametna kartica HID

Pametna kartica HID

Pametna kartica HID skupaj s programsko opremo (medprogramjem) ActivClient proizvajalca HID (prej ActivIdentity) omogoča varno hranjenje in uporabo digitalnih potrdil.

Na pametno kartico HID je mogoče varno shraniti več digitalnih potrdil (certifikatov) različnih izdajateljev (npr. SIGEN-CA, AC NLB, POŠTA®CA ipd.).

Preberi več

Pametna kartica HID C1150

HID Crescendo C1150 smart cardPametna kartica HID Crescendo C1150 skupaj s programsko opremo (medprogramjem) ActivClient omogoča varno hranjenje in uporabo digitalnih potrdil.

Na pametno kartico HID C1150 je mogoče varno shraniti več digitalnih potrdil (certifikatov) različnih izdajateljev (npr. SIGEN-CA, AC NLB, POŠTA®CA ipd.).

Preberi več