CREAplus ActivID Test Suite družbe CREA plus je namenjeno preizkušanju zmogljive in sodobne avtentikacijske rešitve ActivID proizvajalca HID Global.

 

CREAplus ActivID TestSuite

Kaj je CREAplus ActivID Test Suite?

Orodje CREAplus ActivID Test Suite je namizna aplikacija, ki je namenjena preizkušanju delovanja avtentikacijske rešitve HID ActivID. Zasnovano je tako, da lahko uporabnik sam nastavlja različne naloge za simulacijo, ter na ta način preizkusi različne vidike delovanja rešitve HID ActivID.

Kako deluje?

Orodje Test Suite prikazuje različne performančne grafe v realnem času ter podrobne zapise izvedenih nalog. Na ta način omogoča analizo delovanja rešitve HID ActivID v sistemskem okolju na podlagi katere je možno izboljšati nastavitve delovanja rešitve in arhitekture v sistemskem okolju.

Za uporabo orodja CREAplus ActivID Test Suite ni potrebno izvesti dodatnih namestitev, saj program sam shrani trenutno konfiguracijo po izvedenem kopiranju v želen direktorij. Pred pričetkom preizkušanja mora administrator pripraviti ustrezno preizkusno okolje z želenimi in personaliziranimi nastavitvami (npr. nastavitev strežnikov, ustvarjanje seznama preizkusnih uporabnikov in naprav ter kreiranje preizkusnih scenarijev).

CREAplus ActivID TestSuite

CREAplus ActivID TestSuite

Zakaj ga potrebujemo?

S pomočjo orodja CREAplus ActivID Test Suite lahko uporabniki preverijo rešitev HID ActivID, njeno združljivost z njihovim omrežjem ter tudi preverijo lastnosti, nastavitve, zmogljivost ter rezultate različnih operacij, ki jih bodo na dnevni ravni izvajali s pomočjo avtentikacijske rešitve HID ActivID. S pomočjo preizkusnega orodja lahko uporabniki različne nastavitve ter operacije preizkusijo v preizkusnem okolju ter pridobijo realne rezultate, brez da bi ob tem posegali v njihovo produkcijsko okolje ter omrežje.

Prav tako pa lahko vsi uporabniki s pomočjo preizkusnega orodja CREAplus ActivID Test Suite preizkusijo ustreznost ter glavne značilnosti avtentikacijske rešitve proizvajalca HID Global ter se na podlagi izvedenih preizkusov še lažje odločijo za nakup.

Glavne operacije in možnosti

S pomočjo orodja CREAplus ActivID Test Suite lahko izvedemo več različnih operacij ter zmogljivostnih preizkusov, med katere sodijo:

  • http GET,
  • SOAP ping,
  • ustvarjanja novih uporabnikov, in
  • avtentikacije uporabnikov z napravo OTP (generator enkratnih gesel).

Orodje omogoča tudi ustvarjanje in uporabo dodatnih preizkusov.

Vsako preizkušanje je sestavljeno iz treh glavnih korakov:

  • priprava preizkusnega okolja,
  • izvedba preizkusnih nalog, ter
  • čiščenje preizkusnega okolja ter priprava na nadaljnje preizkušanje.

Rezultati preizkusa so prikazani v natančnem popisu izvedenih operacij ter tudi grafično (grafi prikazujejo odzivni čas):

CREAplus ActivID TestSuite

 

CREAplus ActivID TestSuite

Morebitne napake so prikazane oz. zapisane z rdečo barvo, prav tako pa orodje omogoča natančen izpis napake:

 

CREAplus ActivID TestSuite

CREAplus ActivID TestSuite

Orodje omogoča tudi shranjevanje rezultatov posameznega preizkusa ter s tem uporabniku ponuja še dodatne možnosti za izvedbo analize uspešnosti uporabe rešitve ActivID proizvajalca HID Global.

V primeru dodatnih vprašanj ter želje po preizkusu rešitve HID ActivID z orodjem CREAplus ActivID Test Suite se obrnite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..